Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2013

ambivalent
1116 0be7 500
Playground in front of a building, NORTH KOREA
Reposted byecriresobolNoCinderellazouzaszczygielfatupanrafalczykanuszkaconnlasairczekoladopodobnapotrzaskhvarfbylejakaNowickiejmr-absentiadivimissyseepyorangeskyreloveutionolimpiajaerkdzasscolorful931asiunka2991kyszzSzavislavparampamIhezalmijamafavouriteworstnightmarecarsearachnephobicfuenfsterneszynkaRadicalAdultsLickGodheadStylefutureiscomingcamilglupiasukabeltanekkthxbyeiwashopelessunenlaaaksoDividedgoraceustaMagoryannotnowstraycatnosmileplepleAMcKwojtekjxiuminRalfralfPorcelainhosiawakschlachtorosinsomniabloggingReeshTHE6Fate46thisgamehasnonameJastrzabeirenazazukaparnesraitReeshTHE6katarynka93Brainy
ambivalent
3788 58d1
Dedykacja: sesja.
ambivalent
1513 6c55 500
to jest tak dobre, że zgwałcę Twoje prawa autorskie
ambivalent
Zupa:1, nauka:0
— fuck.
ambivalent
1960 fa53 500
nie odmawiam sobie przyjemności.
ambivalent
9363 ccb3 500
ambivalent
ambivalent
ambivalent
chce mi się płakać. i nie mam na to nawet spokojnego miejsca.
ambivalent
7032 9018 500
//herbata prawde Ci powie// 
Reposted fromyannim yannim vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ambivalent
Jutro, jutro i zawsze jutro, i tak się trwoni całe życie.
— Seneka
Reposted fromwetryagain wetryagain vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ambivalent
ambivalent
najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć
— ja w szkole /F. Kafka "Proces"
Reposted fromobliviate obliviate vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ambivalent
Wszystko czego pragnę, czego chcę
Spala się, zanim wyciągnę po to ręce
— Happysad "Odpocznijmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ambivalent
5307 aef3
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ambivalent
ambivalent
4279 d97e
Reposted fromgdybam gdybam vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl